ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi

Ak neodrecitujú islamské modlitby, nedostanú jedlo

Podľa zdroja blízkeho pápežskej nadácii ACN je situácia južnosudánskych kresťanov v sudánskych utečeneckých táboroch žalostne zlá. “Počuli sme správy o tom, že deťom je odmietnutý prídel potravín, ak neodrecitujú islamské modlitby. Nie je to...

Kríza islamu – čo robí kresťanská Európa?

Prečo je dôležité riešiť  migráciu tam, kde vzniká? Aké riešenia ponúka sekulárny svet v Európe moslimským imigrantom? Prečo blízkovýchodní kresťania odmietajú odísť do táborov OSN?  Svedectvo koľkých kresťanských žien  je v Pakistane potrebné na vyváženie svedectva...

Pokojné leto po vojne

Tento rok nadácia ACN – Aid to the Church in Need poskytla približne 180 000 EUR  na  podporu 20 letných táborov pre deti a mládež. Možnosť “oddýchnuť si” od tvrdej reality svojich životov skúšaných vojnami ...

Letné tábory pre deti a mladých ľudí

Možnosť “oddýchnuť si” od tvrdej reality svojich životov skúšaných vojnami, ozbrojenými konfliktmi, prírodnými katastrofami, chudobou či prenasledovaním majú každoročne tisíce detí a mladých ľudí z krízových oblastí sveta. Takými sú blízkovýchodné krajiny Irak, Sýria,...

Olivová planina

Olivové ratolesti odpradávna v mnohých kultúrach symbolizovali pokoj, mier a víťazstvo. Pred niekoľkými dňami si ich v uliciach severoirackého mesta Qaraqosh (Bakhdida) na Ninivskej planine hrdo nieslo z kostola do svojich domovov asi 2...

Dnes vyvrcholila medzinárodná púť ACN vo Fatime

ACN – Aid to the Church in Need zavŕšila 70. výročie svojho vzniku vo Fatime, kde usporiadala celosvetové stretnutie pracovníkov, priaznivcov a dobrodincov ACN. Svedectvá a vďaky biskupov, kňazov a rehoľných sestier z celého sveta povzbudili...

Fatima, ACN a Titus Zeman – čo majú spoločné?

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need organizuje pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie, ktorej je pápežská nadácia zasvätená od roku 1967, spoločné...

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec 2017

Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. V takmer 70 krajinách sa deti 18. októbra 2017 zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac...

Modlíme sa za pokoj Fatimy pre Nigériu

Pred niekoľkými rokmi bolo približne sto miliónov kresťanov na celom svete prenasledovaných pre vieru, dnes je to dvojnásobné číslo. K najhorším krajinám patrí Nigéria a Sudán. V prípade oboch krajín násilie pochádza od radikálnych islamistov. Krviprelievanie...

Manželstvo je najkrajšia vec, ktorú Boh stvoril

Manželský život je obrazom lásky Boha. „Afrika ponúka svetu nádheru a prírodné bohatstvo, ktoré nás vedie k chvále Stvoriteľa. Toto africké dedičstvo a dedičstvo celého ľudstva trpí neustálym rizikom ničenia spôsobeného egoizmom ľudí každého druhu.“ Príhovor pápeža...