Kontakt

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13
811 01 Bratislava

 

Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0051 2133 9396

IČO: 50582577, DIČ: 2120419356

 

Mgr. Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie

M.Hatokova@acn-intl.org 

Ing. Anna Subjaková, asistentka riaditeľa národnej kancelárie

info@acn-slovensko.org;

Tel. +421 948 192 091 ; +421 948 887 870

www.acn-slovensko.org