Kontakt

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13
811 01 Bratislava

IČO: 50582577, DIČ: 2120419356

 

Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0051 2133 9396

(ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, svoju adresu, e-mail alebo tel. číslo; za Vašu štedrosť sa Vám chceme poďakovať)

 

Mgr. Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie
M.Hatokova@acn-intl.org 

Ing. Anna Subjaková, asistentka riaditeľa národnej kancelárie
info@acn-slovensko.org

Tel.: +421 948 192 091 ; +421 948 887 870

www.acn-slovensko.org

 

Medzinárodné administratívne sídlo ACN: 

ACN International

Aid to the Church in Need gGmbG

Westerbachstrasse 23 L

61476 Kronberg / Germany

Tel.: +49 6174 291 0

www.acninternational.org