Kto sme

Našou misiou je pomáhať
kresťanom v núdzi.

ACN – Aid to the Church in Need - Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa skôr ako Kirche in Not) je jedinou celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou – v roku 2011 povýšenou pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva – ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.
ACN podporuje každoročne približne 6 000 projektov vo viac ako 140 krajinách. Má zastúpenie v 24 krajinách, kde podnecuje a vyzýva k pastoračnej pomoci. Organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov.
V tomto poslaní, založenom na efektívnosti, transparentnosti a dôvere, chce ACN neúnavne pokračovať s Božím požehnaním prostredníctvom informácií, modlitieb a činov. ACN je odhodlaná zasadzovať sa o to, aby prenasledovaní a utláčaní kresťania mali svoj hlas a aby zostali vernými vo viere.

 

NAŠA MISIA
Prostredníctvom INFORMÁCIE, MODLITBY A AKCIE podporujeme ako dobročinná katolícka organizácia veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi.

NAŠA VÍZIA
Svet, v ktorom môže kresťanstvo všade prosperovať.