ACN vyzýva k podpore rekonštrukcie kresťanských dedín na pláňach Ninive v Iraku.

Pápežská nadácia ACN odštartovala globálnu kampaň, ktorá umožní návrat pôvodných kresťanských rodín na Ninive Plains (Ninivská planina) v Iraku.

V máji 2017 sa začalo s obnovou prvých 105 domov pôvodných kresťanských rodín, ktoré boli zničené bojovníkmi tzv. Islamského štátu. Celkovo bude potrebných približne 250 miliónov dolárov na obnovu takmer 13 000 obydlí kresťanov, ktoré boli vypálené, vyplienené alebo dokonca úplne zničené. Zároveň treba obnoviť verejné a obecné štruktúry, kostoly, školy a iné vzdelávacie centrá. Komisia pre rekonštrukciu Ninive (Nineveh Reconstruction Committee - NRC) vytvorená ACN zavádza plán obnovy, hodnotí štrukturálne škody a náklady na obnovu.

Podľa slov o. Halembu z ACN sú miestni kresťania ochotní vrátiť sa, ak im to infraštruktúra dovolí. Voda a elektrická energia sa postupne zavádza späť do celej oblasti. Pracuje sa tiež na odstránení zamínovania v niekoľkých dedinách. 90 percent domov je "len" spálených alebo čiastočne zničených a preto ešte môžu byť obnovené. Počas prestavby domov sa zároveň posudzuje miera poškodenie škôl, kostolov a kláštorov, ktoré slúžili miestnym kresťanom.

Súčasne je potrebné ubytovať a nakŕmiť 95 000 kresťanských vnútorne presídlených osôb (IDPs) v Erbile a Dehouku. ACN na to už uvoľnila ďalších približne 1,5 milióna EUR.

 

Oficiálna výzva ACN:

ACN vyzýva medzinárodné spoločenstvo na "Marshallov plán" pre planinu Ninive v Iraku

250 miliónov dolárov je potrebných na obnovu takmer 13 000 domov na planine Ninive v Iraku. Johannes Heereman von Zuydtwyck, výkonný prezident medzinárodnej katolíckej charity Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN), vyzval všetky politické, náboženské a humanitárne organizácie, aby sa k nim pripojili a podporili rekonštrukciu domov na planine Ninive. Cieľom je obnoviť aj ľudské práva a chrániť náboženské menšiny v Iraku.

Königstein, Nemecko, 12.05.2017 –  Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN) sa pustila do kampane na rekonštrukciu kresťanských dedín na planine Ninive, ktoré boli zničené bojovníkmi tzv. Islamského štátu. Bude potrebných približne 250 miliónov dolárov na obnovu takmer 13 000 súkromných domov kresťanov, ktoré boli vypálené, vyplienené alebo dokonca úplne zničené okupačnými silami IS. Zároveň treba obnoviť verejné a obecné štruktúry, kostoly, školy a iné vzdelávacie centrá.

Výkonný prezident ACN Johannes Heereman von Zuydtwyck apeluje na celé medzinárodné spoločenstvo: "Stojíme pred obrovskou a historickou výzvou. Je ňou obrana kresťanov a iných náboženských menšín v Iraku a umožnenie ich návratu do bývalých domovov. Tým by sa obnovili medzinárodné práva. Potrebné je úsilie zo strany celého medzinárodného spoločenstva, každej organizácie, či už náboženskej, humanitárnej alebo politickej, ktorá je schopná podporovať a propagovať program rekonštrukcie na planine Ninive.”

Aby bolo možné plánovať a dohliadať na rekonštrukčný program, bola 27. marca tohto roku v meste Erbil zriadená Komisia na rekonštrukciu Ninive (NRC). Tvoria ju predstavitelia troch hlavných kresťanských cirkví v oblasti, teda Sýrskej pravoslávnej cirkvi, Sýrskej katolíckej cirkvi a Chaldejskej katolíckej cirkvi, a tiež traja odborní poradcovia nominovaní ACN.

"Oprava ľahko poškodeného domu bude v priemere stáť 7000 dolárov. Ďalších 2500 dolárov bude potrebných na to, aby bol dom opäť obývateľný," vysvetľuje otec Salar Boudagh, generálny vikár chaldejskej diecézy Alqosh a člen komisie na rekonštrukciu. ACN už sprístupnila pol milióna dolárov na obnovu prvej skupiny domov v dedinách Bartella, Karamless a Baghdeda (Qaraqosh). Od 8. mája tohto roku sa začalo s rekonštrukciou prvých 105 domov pôvodných kresťanských rodín, ktoré v súčasnosti žijú ako vnútorní utečenci. 

V najbližších mesiacoch bude pápežská nadácia ACN oslovovať vlády, inštitúcie a iné humanitárne organizácie a žiadať ich o účasť na kampani zameranej na získavanie finančných prostriedkov. Ďalšie informácie o iniciatíve a možnostiach podpory získate cez národnú kanceláriu ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (http://acn-slovensko.org).

 

 

 

 

 

 

foto: ACN International