„Anjel Pána“ za odstránenie teroru a násilia

*Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.

Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

Zdravas, Mária…

*Vlož svoj meč na jeho miesto!

Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

Zdravas, Mária…

*Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,

lebo ich budú volať Božími deťmi.

Zdravas, Mária…

*Sv. Michal, archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Modlíme sa:

Ó, Bože, milosrdný a mocný,

ktorý ničíš vojny a ponižuješ pyšných,

láskavo odstráň od nás terorizmus a násilie

a zotri všetky naše slzy,

aby sme boli naozaj všetci hodní volať sa Tvojimi deťmi.

Bráň pred každým útokom tých, ktorí k Tebe volajú.

Nech sa tí, čo majú v Teba dôveru,

nemusia báť zbraní nepriateľa.

skrze Krista, nášho Pána. Amen.

*Sv. Michal, archanjel, oroduj za nás.