„Anjel Pána“ za odstránenie teroru a násilia

* Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.
Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.

Zdravas, Mária...

* Vlož svoj meč na jeho miesto!
Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

Zdravas, Mária...

* Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími deťmi.

Zdravas, Mária...

* Sv. Michal, archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Modlíme sa:
Milosrdný a mocný Boh, ktorý ničíš vojny a ponižuješ pyšných,
láskavo odstráň od nás terorizmus a násilie a zotri všetky naše slzy,
aby sme boli naozaj všetci hodní volať sa Tvojimi deťmi.
Bráň pred každým útokom tých, ktorí k Tebe volajú.
Nech sa tí, čo majú v Teba dôveru, nemusia báť zbraní nepriateľa.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

* Mária, Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.
* Sv. Michal, archanjel, oroduj za nás.