Bangladéš: Útočisko pre pútnikov

BANGLADÉŠ – Počas posledných dvoch rokov mali katolíci v Bangladéši dva veľké dôvody na radosť. Prvý prišiel v novembri 2016, keď sa arcibiskup Patrick D’Rozario z Dháky stal kardinálom – historicky prvým kardinálom v krajine vôbec. Bola to významná chvíľa pre mnohých ľudí v Bangladéši, nielen pre katolíkov. A v roku 2017 sa dostalo tejto krajine veľkej pocty, keď ju koncom novembra navštívil pápež František.

Deti v Borodale v diecéze Mymensingh.

Katolícka komunita tvorí v Bangladéši iba nepatrnú menšinu. Uprostred prevažujúcej moslimskej väčšiny, ku ktorej sa hlási 90 % obyvateľov, predstavujú katolíci iba niečo okolo 0,3 % z celkovej populácie. A predsa je Cirkev veľmi živá a viera tamojších katolíkov je silná a hlboká.

Takmer 80 000 katolíkov žije v diecéze Mymensingh, ktorá leží asi 120 kilometrov severne od hlavného mesta Dháka. Ako všade v Bangladéši, aj tu tvoria väčšinu katolíkov príslušníci etnických menšín. Sú to ľudia, ktorí sa prijatím kresťanstva stávajú menšinou dvojnásobne – etnicky aj nábožensky. Katolícka viera prišla do tohto regiónu iba pred 125 rokmi a väčšina z ľudí, ktorí prijali krst, sa predtým pridržiavala svojich tradičných kmeňových náboženstiev. Evanjeliová správa o Kristovi však hlboko prenikla ich životy a svoju vieru prežívajú naplno. Cirkev sa pre nich stala pravým domovom.

Socha Panny Márie v Baromari.

Ľudia majú obzvlášť silnú úctu k Panne Márii, Božej Matke. Diecéza Mymensingh vznikla v roku 1987 a jej prvý biskup pomohol podnietiť mariánsku úctu ustanovením výročných pútí do misie Baromari v horách na severe. Púte sa stali od samého začiatku nesmierne obľúbenými.

Dnes sa na pútnickom mieste nachádza veľká socha Fatimskej Panny Márie, zastavenia krížovej cesty, fara pre dvoch kňazov, ktorí tam pôsobia, a ubytovanie pre pútnikov. Miesto sa teší takej  veľkej obľube, že sa na ňom niekedy naraz zíde aj 25 tisíc ľudí. Do Baromari sa organizujú aj púte pre ľudí trpiacich rôznymi chorobami a telesnými postihnutiami. Pre nich je obrovským požehnaním vykonať púť k Panne Márii. Zaujímavé je, že púte priťahujú nielen katolíkov, ale aj moslimov a hinduistov.

Je tu však jeden problém. Toto pútnické miesto nemá kostol. Sväté omše a všetky pobožnosti sa konajú pod holým nebom a provizórny prístrešok pútnikov len chabo chráni pred silným dažďom a páliacim slnkom. Biskup Paul Ponen Kuni z Mymensinghu sa preto obrátil na ACN s prosbou o pomoc pri naplnení svojho najvrúcnejšieho želania – aby bol v Baromari konečne naozajstný kostol.

Veríme, že na realizáciu tohto projektu budeme môcť prispieť sumou 45 tisíc eur. Ak chcete svojím finančným darom aj Vy podporiť tento projekt, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 342-08-19.