Kategória: Novinky

Dráma Notre-Dame: bdejte a modlite sa bez prestania

Pondelok 15. apríla, prvý deň Svätého týždňa, bola katedrála Notre-Dame v Paríži spustošená hrozným požiarom. Dráma, ktorá nás pozýva, aby sme sa bez prestania modlili, aby sme sa nikdy nenechali odradiť od modlitby. Krátko...

Ukrajina: „Ľudia túžia po oázach mieru“

Prezidentské voľby na Ukrajine, ktorých rozhodujúce druhé kolo sa uskutoční už tento víkend, priniesli krajine zvýšený záujem medzinárodného spoločenstva. Vojnový konflikt na východe krajiny a pretrvávajúca kríza na Ukrajine sa ale väčšine z nás...

MALAWI: Povolané prinášať oslobodenie

MALAWI – Kongregácia sestier sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (známe ako tereziánky) bola v Diecéze Malawi založená v roku 1929. V afrických štátoch Malawi a Zambia v súčasnosti pôsobí 168 sestier tejto kongregácie. Ich hlavným poslaním je evanjelizácia prostredníctvom...

INDONÉZIA: Srdcom, mysľou a dušou

INDONÉZIA – Aby sa postulantky kongregácie Misijných sestier Predrahej Krvi (ADM) mohli stať piliermi Cirkvi, ktorá tvorí len malú menšinu uprostred moslimského sveta, potrebujú celistvú formáciu. Len tak budú môcť byť oporou pre súčasnosť...

Katolícka cirkev v Maroku žije!

Univerzálnosť Katolíckej cirkvi sa najviac preukazuje na tých miestach sveta, kde sú kresťania len zanedbateľnou menšinou. Jednou z takýchto krajín je Maroko. V tomto severoafrickom kráľovstve žije 37 miliónov ľudí, z ktorých je 99,9 % moslimov. Ku...

Svetový bestseller oslavuje 40. narodeniny

Detská Biblia Boh hovorí svojim deťom z dielne pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need oslavuje 40. narodeniny. Od svojho vydania bola preložená do 189 jazykov a do sveta sa rozšírilo viac ako...

Slovenské deti neprestávajú pomáhať

BRATISLAVA – Žiaci bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi reagujú na kampaň POMOC PRE SÝRIU, ktorej iniciátorom je pápežská nadácia ACN Slovensko. Za svojich rovesníkov v Sýrii sa rozhodli obetovať dve sväté omše a budú...

Poďakovanie odchádzajúcej riaditeľky ACN Slovensko Martiny Hatokovej

Riaditeľka ACN Slovensko Martina Hatoková ďakuje za prvé dva roky práce národnej kancelárie pápežskej nadácie a k 31. marcu 2019 odovzdáva svoj úrad. BRATISLAVA – Druhá polovica marca bude pre ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi každoročne...