Chcem info

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ silné príbehy ľudí z celého sveta, živé svedectvá zo vzmáhajúcich sa komunít, informácie o živote trpiacich kresťanov, či správy o podporených projektoch (4x ročne), vpíšte sem svoj email alebo poštovú adresu:

Váš email:

Ak nemáte email zadajte Vašu adresu:

Odoslaním Vaších informácií dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov: súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov pre Sprostredkovateľa „ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi“ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom zasielania informácií o svojej činnosti a aktivitách.