Dnes vyvrcholila medzinárodná púť ACN vo Fatime

  • DSC_2025
  • DSC_2040
  • ACN International Pilgrimage to Fatima in Portugal, 12th to 15th of September 2017

ACN – Aid to the Church in Need zavŕšila 70. výročie svojho vzniku vo Fatime, kde usporiadala celosvetové stretnutie pracovníkov, priaznivcov a dobrodincov ACN. Svedectvá a vďaky biskupov, kňazov a rehoľných sestier z celého sveta povzbudili asi 2 000 prítomných hostí a návštevníkov k vytrvalej modlitbe za pokoj a náboženskú slobodu a k účinnej pomoci pre prenasledovaných a trpiacich kresťanov vo svete.

Pápežská nadácia ACN pod vedením svojho prezidenta kardinála J.E. Maura Piacenzu opätovne zasvätila celé svoje dielo, svojich pracovníkov, darcov aj prijímateľov pomoci fatimskej Panne Márii. Prvýkrát tak urobil už zakladateľ ACN páter Werenfried v roku 1967.

ACN Slovensko – ako najmladšia národná kancelária na svete – priniesla do Fatimy obetný dar symbolizujúci Titusa Zemana, a to v podobe tŕňovej koruny z ostnatého drôtu z povodia rieky Moravy, ktorá v čase komunizmu tvorila hranicu medzi totalitou a slobodou. „Duchovný odkaz saleziána Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, ktorý cez túto „ostnatú“ hranicu v časoch hlbokého komunizmu tajne prevádzal bohoslovcov do Talianska, je veľkým povzbudením pre nové povolania na Slovensku a príkladom pravej odvahy a obety pre našu mladú generáciu kresťanov, ktorí si už časy náboženskej neslobody nemusia pamätať,“ hovorí Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko.

Množstvo zaujímavých a autentických informácií nájdete aj na stránke https://acninternational.org/international-pilgrimage-fatima-2017/.