DNEŠNÁ MIMORIADNA SPRÁVA! Zdroj: apoštol Pavol

Dnes sme obdržali túto mimoriadnu „depešu“ priamo od apoštola Pavla: „Veselého darcu Boh miluje!“

Ďakujeme, že spolu s ACN „rozsýpate a dávate chudobným“. Prajeme vám požehnaný a radostný deň! Nech sa páči – výber  z liturgického čítania na dnes:

 

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

2Kor 9, 6-10 SSV

 

 

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; *
pokolenie spravodlivých bude požehnané. R.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, *
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše. *
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. R.
Nebude sa báť zlej zvesti. *
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, *
kým nepokorí svojich nepriateľov. R.
Rozdeľuje a dáva chudobným; †
jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. R.

Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9