Farmy nádeje

Závislosti sú zložitým problémom. Úspech stojí takmer vždy na vratkých nohách a naráža na limity schopností a možností lekárov, terapeutov, rodiny závislých aj pacientov samotných. A predsa je možné aj prostredníctvom modlitby a práce nájsť cestu späť k dôstojnému životu.

Asi 85 % závislých, ktorí prichádzajú do brazílskych „Fazendas da Esperanca“ – Fariem nádeje, ktorých je len v samotnej Brazílii asi 100, naozaj nachádza vnútornú silu začať nový život bez toho, aby znovu padli do začarovaného kruhu závislosti, zločinu a prostitúcie.

V Brazílii duchovne podporuje prácu týchto centier nádeje okrem iného i modlitba mnohých kláštorov a rehoľných komunít.

V pôvodnej Fazende v brazílskom meste Aparecida je dokonca rehoľa Chudobných sestier sv. Kláry – klarisiek, ktoré zasvätili celý svoj apoštolát uzdraveniu drogovo závislých a ďalších ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.

Sestry klarisky žijú veľmi jednoducho, v úplnom odovzdaní sa Bohu. Ich spôsob života napriek krajnej skromnosti – alebo skôr práve kvôli nej – priťahuje mladých ľudí a kongregácia je požehnaná mnohými povolaniami. Väčšina mladých žien, ktoré do rehole vstúpia, pochádza z veľmi chudobných rodín a aj v reholi sú zdroje základného prežitia obmedzené.

Často chýbajú aj základné prostriedky na zaplatenie lekárskej starostlivosti. Niektoré sestry potrebujú zubné ošetrenie, iné komplexnejšiu či dlhodobejšiu liečbu. Ani ich komunita ani ich rodiny si lekársku starostlivosť svojich sestier, príbuzných jednoducho nemôžu dovoliť. Prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nás mnohých samozrejmosťou, je pre sestry klarisky luxusnou komoditou.

Pápežská nadácia ACN sa koncom minulého roka rozhodla podporiť lekárske ošetrenie chudobných sestier klarisiek sumou  3 250 eur. Duchovný apoštolát sestier vo Farmách nádeje je síce očiam neviditeľný, ale kľúčový v životnom príbehu každého jedného závislého zverenca centra nádeje.

Ďakujeme štedrým darcom za každé zdravotné vyšetrenie a liečbu sestier z rehole Chudobných sestier sv. Kláry v brazílskej Aparecide, ktoré im už boli alebo budú umožnené!

Ak chcete priamo podporiť zdravotnú starostlivosť pre sestry klarisky, použite pri platbe ako špecifický symbol kód  212-06-39.