Grafy

Nadácia ACN si v súvislosti so založením NRC vyžiadala dva prieskumy: odhad škôd a prieskum zámerov obyvateľstva. Závery sú uvedené v nasledujúcich mapách:

Deštrukcia spôsobená počas okupácie 9 kresťanských obcí v severnom Iraku Islamským štátom (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)

štúdii zameranej na zisťovanie škôd inžinierske tímy katalogizovali mieru zničenia takmer 13 000 súkromných domov, ktoré boli vypálené, zničené alebo čiastočne poškodené organizáciou ISIS, ako aj škody na školách, zdravotných strediskách a cirkevných budovách. Tieto zistenia predstavujú základný prieskum, ktorý slúži ako podklad pre odhad nákladov na rekonštrukciu.

Vypočítaný odhad nákladov na rekonštrukciu bude presahovať 250 miliónov amerických dolárov. NRC pridelí zhromaždené prostriedky podľa škody na majetku vypočítanej v prieskume. NRC bude pracovať v súčinnosti s miestnymi architektmi, inžiniermi a stavebnými firmami priamo na mieste, sledovať postup výstavby, zabezpečovať ukončenie projektu a poskytovať hodnotiace správy príslušným zdrojom financovania.

Deštrukcia spôsobená počas okupácie 9 kresťanských obcí v severnom Iraku Islamským štátom (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)