Telleskuf

867 z 1287 domov bolo obnovených

67.37%

69

domov zničených

95

domov vypálených

1123

domov poškodených

4378

kresťanov sa už vrátilo

973

rodín má nový domov