Bartella

100 z 1813 domov bolo obnovených

5.52%

94

domov zničených

347

domov vypálených

1372

domov poškodených

5220

kresťanov sa už vrátilo

1090

rodín má nový domov