VIDEO: Koľkí z vás sa modlia za prenasledovanú Cirkev?

Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM POMÔŽE CELOSLOVENSKÁ ZBIERKAUž túto nedeľu sa Slovensko spojí v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Vyhlásili ju biskupi Slovenska. Účelom zbierky je poskytnúť humanitárnu pomoc, ale aj podporiť kresťanské komunity, aby mohli prežiť toto zložité obdobie a neopúšťali svoje domovy. Za podporu našich bratov a sestier sa prihovára aj pápež František. bit.ly/CeloslovenskaZbierka

Posted by ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi on Wednesday, March 14, 2018

Pápež František všetkým nám kladie túto otázku v krátkom videu.