Kontakt

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Hviezdoslavovo nám. 170/ 13
811 01 Bratislava

IČO: 50582577, DIČ: 2120419356

www.acn-slovensko.org

 

Sekretariát národnej kancelárie:
info@acn-slovensko.org

Tel.: +421 948 192 091

(v prípade záujmu o osobnú návštevu odporúčame dohodnúť si termín vopred)

 

Riaditeľka národnej kancelárie:

Mgr. Martina Hatoková
M.Hatokova@acn-intl.org 

 

Číslo účtu pre zaslanie Vášho daru (IBAN): SK0909000000005121339396

(ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, svoju adresu, e-mail alebo tel. číslo; za Vašu štedrosť sa Vám chceme poďakovať)

 

Údaje potrebné pre venovanie 2(3)% zo zaplatenej dane pre našu organizáciu:

Každý daňovník (FO, PO) má možnosť podporiť časťou odvedenej dane aktivity pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Povinné údaje:  

Obchodné meno/názov: ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi
Adresa/sídlo: Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava I.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (do kolonky, prosím, vpíšte ÚČELOVÉ ZARIAD. CIRKVI)
IČO: 50582577

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID, prosím, nechajte prázdnu.

Podrobné informácie a všetky potrebné tlačivá k 2(3)% nájdete tu. Ďakujeme!

 

- - - 

Medzinárodné administratívne sídlo ACN: 
ACN International
Aid to the Church in Need gGmbH

Westerbachstrasse 23 L
61476 Kronberg / Germany
Tel.: +49 6174 291 0
www.acninternational.org