Koptský kríž, únosy a neplnoleté nevesty

EGYPT – Kríž vytetovaný na zápästí alebo na ruke nie je pre koptských kresťanov módnym trendom, ale akýmsi “občianskym preukazom”, dobrovoľným a hrdým potvrdením, že patria Kristovi. Je znakom „inakosti“ v majoritnej moslimskej spoločnosti. Tradícia pretrvala dlhé stáročia.

Práve preto je kríž na zápästí unesenej kresťanky, ktorú násilne a protiprávne vydávajú za moslimského muža, počas príprav na svadbu „vymazaný navždy“ – kyselinou.

O fenoméne násilnej konverzie na islam, vynútených sobášov s neplnoletými dievčatami, ale aj plnoletými ženami pochádzajúcimi z kresťanského prostredia, o probléme týrania a znásilňovania týchto dievčat svojimi moslimskými únoscami sa v západných kultúrach hovorí málo.

No aj egyptské médiá pochovávajú túto etickú, náboženskú a ľudskoprávnu choleru do hlbokého mlčania. Vplyv kresťanských médií je v moslimskej krajine s necelými 10% koptských kresťanov mizivý, oficiálne egyptské médiá majú zamknuté ústa a satelitné kanály sporadicky prinesú príbeh, senzáciu a za nimi bodku.

Nezvyčajne  rýchly vzostup počtu únosov za posledné roky aj šablónovitý spôsob, akým sú vykonávané, poukazuje na to, že v krajine operuje organizovaná sieť islamských buniek, ktoré sa špecializujú na  únosy koptských žien.

Egypt nie je jedinou krajinou, v ktorej dochádza k takémuto mnohovrstevnému zločinu a hrubému porušovaniu ľudských práv. Aj v Saudskej Arábii a v Katare je toto “povolanie k islamu” tolerované.

Od januára 2011 do marca 2014 zmizlo z rodín koptských kresťanov 550 dievčat, poväčšine neplnoletých.  Pred revolúciou v roku 2011 sa nedobrovoľnými nevestami svojich moslimských únoscov stávalo niekoľko dievčat ročne v celom Egypte, dnes sú to už tisícky.

Na fotografii nižie je mladšia sestra Egypťanky Nadie, ktorú ako štrnásťročnú uniesli, viackrát znásilnili, prinútili ku konverzii na islam a nakoniec vydali za staršieho moslimského muža.