Levočská púť 2017

LEVOČSKÁ PÚŤ 2017

770. VÝROČIE PÚTÍ NA MARIÁNSKU HORU

Ak chcete dostávať informácie o misii ACN, vpíšte sem svoj e-mail:

„Tam, kde je Mária, je obraz úplného darovania sa
a nasledovania Krista. Poďme do Levoče, aby sme sa nadýchli vánku Ducha Svätého a pozdvihli Cirkev, ktorá trpí!“

Kardinál J. E. Mauro Piacenza,
prezident pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need

(pri príležitosti 770. výročia pútí na Mariánsku horu v Levoči)

Pochádza z Janova, počas svojej 47-ročnej kňazskej služby bol zodpo- vedný za mnohé významné úlohy v oblasti vzdelávania, publicistiky, médií a kultúry v Katolíckej cirkvi; za posledné roky viedol množstvo duchovných cvičení pre kňazov a pre rôzne rehoľné spoločenstvá.

V r. 2010 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za prefekta Kongregácie pre klerikov.

V r. 2013 ho Svätý Otec František vymenoval za hlavného pápežského penitenciára.

Od r. 2011 je prezidentom pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (u nás známej ako Kirche in Not).