Manželstvo je najkrajšia vec, ktorú Boh stvoril

Manželský život je obrazom lásky Boha.

„Afrika ponúka svetu nádheru a prírodné bohatstvo, ktoré nás vedie k chvále Stvoriteľa. Toto africké dedičstvo a dedičstvo celého ľudstva trpí neustálym rizikom ničenia spôsobeného egoizmom ľudí každého druhu.“ Príhovor pápeža Františka v pobočke OSN v Nairobi, 26.11. 2015

Teraz oni budú vyučovať rodinný apoštolát.

A Boh stvoril muža a ženu na jeho vlastný obraz (Gen 1, 27), vraví pápež František. Ešte pred ním, na synode v Afrike v roku 1994, pápež Ján Pavol II. hovoril tým istým spôsobom a pre tie isté dôvody o dôstojnosti a povolaní manžela a manželky. Každý, kto tomu nerozumie, by sa mal spytovať na stav svojho manželstva, alebo manželských párov okolo neho. Žijú všetci ako kresťania? Rozumejú všetci svojmu povolaniu manželstva? Realizujú potenciál šťastia a nádhery ich povolania? Čo je materstvo? Čo je otcovstvo? Čo je dôstojnosť ženy?

Tieto a podobné otázky sú prednesené 86 manželmi, ktorí sa zúčastňujú prebiehajúcich formačných kurzov na tému „Plnosť manželstva a rodinného života“ v šiestich diecézach Zambie. Školiace materiály sú v jazyku bemba, jedného z hlavných miestnych jazykov v krajine. Všetci účastníci školenia sa vrátia domov, aby vedomosti, ktoré nadobudli, odovzdali ďalej iným ľuďom z ich vlastnej, alebo susednej farnosti. Stanú sa poslami rodinného apoštolátu, hlásateľmi manželskej lásky a rodinnej svornosti. Ide o začiatok hnutia k všetkému, čo je krásne a pravdivé, k rodinnému životu v Bohu – deje sa tak aj vďaka pomoci 16 000 eur.