Mesto, do ktorého nevedie žiadna cesta

PERU – Otázka: Najväčšia metropola na svete, do ktorej nevedie žiadna CESTA …? Odpoveď: Iquitos, srdce peruánskej Amazónie. Do takmer polmiliónového mesta uprostred dažďového pralesa na severovýchode krajiny sa dá dostať jedine letecky alebo loďou po rieke Amazon. Pre cestovateľov a prázdninových dobrodruhov býva absolvovaná “cesta” do mesta Iquitos víťaznou trofejou, ktorou sa hodno pred inými pochváliť.

To, čo tak v hlbokom pralese oslovuje hľadačov jednorazových, neopakovateľných zážitkov, však býva pre pastierov katolíckej cirkvi skôr namáhavou prekážkou ako vysnívaným chlapčenským dobrodružstvom.

Farnosti v okolí Iquitos na severovýchode Peru zvyčajne pozostávajú z početných malých osád na brehoch Amazonky. Dostupné sú iba loďou. Prístup do týchto osád závisí do veľkej miery od výšky hladiny rieky a obdobia roka. V obdobiach, keď málo prší a hladina vody je nízka, sa väčšina osád na dlhé mesiace ocitá v úplnej izolácii.

Vtedy – a nielen vtedy – preberajú mnohé úlohy kňazov a rehoľníkov miestni katechéti a animátori. V Cirkvi zohrávajú veľmi dôležitú úlohu: modlia sa spolu s obyvateľmi dedín a osád, vzdelávajú ich, pomáhajú im rásť vo viere a všeobecne udržiavajú a podporujú život Cirkvi v obdobiach, v ktorých sa kňazi nevedia dostať k svojim veriacim a poskytnúť im potrebnú pastoračnú starostlivosť „priamo v teréne“.

V jednej z farností, vo Farnosti sv. Kláry z Nanay prebiehajú vďaka podpore (5 600 eur) dobrodincov pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need pravidelné vzdelávacie workshopy pre katechétov. Každý mesiac sa stretávajú všetci katechéti a animátori na sérii prednášok a seminárov a pri spoločných modlitbách, delia sa o nápady založené na osobných skúsenostiach a plánujú ďalšie aktivity a postup.

Otec Jacek Zygala (na oboch fotografiách hore) napísal nadácii ACN v mene svojich katechétov: „Je ešte priskoro hovoriť o výsledkoch našej práce. My sejeme, a žatva je už na Bohu. Ale sme šťastní a spokojní, že môžeme tento projekt realizovať. Bez finančnej podpory, ktorú sme dostali od ACN, by naša misijná a evanjelizačná práca nebola možná.“

 

A my, ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, ďakujeme aj Vám: 

https://acn-slovensko.darujme.sk/1757/