Milí priatelia a dobrodinci ACN

Milí priatelia a dobrodinci ACN,
ďakujeme vám za vaše otvorené srdcia a pochopenie pre tých, ktorí nateraz trpia, sú prenasledovaní a zabíjaní pre vieru, ktorú my môžeme prežívať v slobode.
Denne počúvame o stratách na životoch, o prenasledovaní a o hrdinstvách tých, ktorí sa rozhodli vyznať Krista.
Počas týchto dní sa pridávame k modlitbám na celom svete. Spolu so Svätým Otcom prosíme za týchto našich bratov a sestry, aby im Ukrižovaný a Vzkriesený Kristus daroval pokoj a silu pre každodenný život. Ich hrdinstvo nech je vzpruhou a oživením našej viery.
Ďakujeme Vám!
Dobrota vášho srdca je silnou motiváciou aj pre nás, aby sme sa plne nasadzovali do služieb našej misie.

Tím ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi