— Home

PRE DETI A RODIČOV

PRE KATECHÉTOV

Vážená katechétka, vážený katechéta

Srdečne vás vítame na stránkach pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Ďakujeme za vašu návštevu!

Na tomto mieste nájdete krátke inštrukcie k zapojeniu sa do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.

Letáčiky

ak sa dostali do vašich rúk prostredníctvom kňaza alebo riaditeľa školy, môžete ich vystaviť v kostole, alebo odovzdať priamo deťom v týždni od 8. septembra

Letáčik slúži ako pomôcka pre dieťa a rodičov, aby sa mohli spoločne modliť ruženec. Slúži však aj ako návod na zaregistrovanie sa do kampane na stránke www.miliondeti.sk.

Keď sa u nás zaregistrujete…

  • budeme s Vami môcť komunikovať a ponúkať Vám inšpirácie na prácu s deťmi počas celej kampane 18.9. – 18.10
  • budete vedieť o novinkách z kampane
  • budete sa môcť zapojiť do živého vysielania 18. októbra
  • na interaktívnej mape uvidíte seba aj všetkých tých, ktorí sa spolu s vami modlia ruženec

Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra a uvedie poštovú adresu, dostane od nás priamo domov ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený rodinami vo Svätej Zemi.

Deň „D“

Detailné informácie o tom, ako prebehne 18. október budeme posielať všetkým zaregistrovaným katechétom. Preto je najlepšie, ak sa zaregistrujete priamo na tejto stránke vyplnením krátkeho formulára.

Zapojte sa ako katechéta