Nakreslená nádej

Nakreslená nádej

Deti nekreslia len smútok...

... ale aj nádej!