Chcem sa zapojiť

Chcem/e sa zapojiť do medzinárodnej iniciatívny Milión detí sa modlí ruženec 2018

Meno:
Priezvisko:
Organizácia/farnosť:
Email:
Tel.č.:
Počet zapojených:
Čas a miesto vašej modlitby:

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org.

Stiahnite si materiály:

DISABLED


Ak si materiály nemôžete sami vytlačiť, radi Vám ich pošleme. Objednať si ich môžete do 30. 9. Po tomto dátume sa už nedá zaručiť, že materiály Vám prídu včas a v dostatočnom množstve: