Ninivská planina v Ríme

  • Jaco Klamer ACN_ Upratovanie poškodenej reštaurácie v centre mesta Bakhdida (Qaraqosh)
  • ACN-20151116-32213_fe3f4
  • ACN_Zničené ulice mesta Bakhdida (Qaraqosh)
  • Jaco Klamer ACN_Rekonštrukcia Kostola sv. Juraja v Meste Alqosh
  • Jaco Klamer_ACN
  • Oliver Maksan ACN_Utečenecký tábor v kurdskom Erbile (Arbíle)

Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa v Ríme stretli čelní predstavitelia Vatikánu a irackej kresťanskej komunity na konferencii organizovanej pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známej ako Kirche in Not), ktorá má od marca tohto roku zastúpenie aj na Slovensku.

Konferencia Návrat ku koreňom je celosvetovou iniciatívou podporujúcou návrat irackých kresťanov – jednej z najstarších kresťanských komunít na svete s takmer 2 000-ročnou históriou – do svojich domovov na Ninivskej planine.

Na konferencii sa okrem predstaviteľov troch hlavných kresťanských cirkví v Iraku (Sýrskej ortodoxnej cirkvi, Sýrskej katolíckej cirkvi a Chaldejskej katolíckej cirkvi) zúčastnili zástupcovia vlád, čelní predstavitelia ekonomického života niekoľkých krajín, ambasádori akreditovaní Svätou stolicou a zástupcovia medzinárodných humanitárnych a dobročinných organizácií. Konferencii predsedal kardinál  Mauro Piacenza, prezident pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need.

Témou stretnutia bola nedávno začatá rekonštrukcia niekoľkých miest a obcí na Ninivskej planine a návrat časti ich obyvateľov v aj naďalej napätých politických, náboženských a spoločenských podmienkach.

Momentálna situácia v severnom Iraku je výsledkom obsadenia regiónu organizáciou ISIS pred troma rokmi, kedy kresťania z miest a obcí Ninivskej planiny boli nútení utiecť zo svojich domovov. Väčšina z nich naďalej prežíva v provizórnych podmienkach v utečeneckom tábore v kurdskom meste Erbil (Arbíl). ACN poskytla medzi rokmi 2014 a 2017 prostredníctvom svojich darcov viac ako 35 miliónov amerických dolárov na zabezpečenie ubytovania a stravy pre osoby vysídlené v rámci štátu.

V záujme zachovania plurality irackej spoločnosti vyzýva ACN aj ďalšie zložky medzinárodného  spoločenstva k spolupráci a podpore prítomnosti kresťanov a kresťanstva na Blízkom východe, ktorá má nesmierny význam, nielen politický, ale tiež historický, kultúrny a duchovný.

Odhadovaná suma potrebná na rekonštrukciu kresťanských miest a obcí je 250 miliónov dolárov. ACN podporuje prvú fázu rekonštrukčného procesu, ktorej výsledkom bude obnovenie 13 000 zničených alebo poškodených domov.

Tu môžete podporiť návrat kresťanov na Ninivskú planinu. Ďakujeme Vám!