Na Slovensku začala pôsobiť medzinárodná pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need

Na Slovensku začala pôsobiť pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, ktorá tu otvorila svoju 24. národnú kanceláriu. Stalo sa tak v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN, 100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva. Slovenská kancelária nesie meno „ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“ a jej patrónom je svätý Jozef.

K otvoreniu ACN Slovensko bol pripravený niekoľkodňový sprievodný program, ktorého súčasťou bolo predstavenie diela a poslania nadácie ACN vo svete i na Slovensku, ako aj svedectvo o prenasledovanej Cirkvi vo svete, o ktoré sa podelil Mons. Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi v Homse v Sýrii. Vyvrcholením programu bola pontifikálna svätá omša v Dóme sv. Martina dňa 25. marca 2017 o 18.00 hodine, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko za účasti ďalších biskupov, kňazov, rehoľníkov a širokej verejnosti. Zo svätej omše bol vysielaný aj priamy prenos v rádiu LUMEN. 

Pre vyše viac ako 160 hostí z cirkevného, kultúrneho, politického a spoločenského sveta zorganizovala dňa 25. marca národná kancelária slávnostné podujatie s názvom „Popoludnie s pápežskou nadáciou ACN“, ktorého vzácnymi hosťami boli traja zástupcovia ACN International: Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck – výkonný riaditeľ ACN International, Martin Barta – duchovný asistent ACN International, Regina Lynch – riaditeľka projektového oddelenia ACN International.

Najväčším obohatením slávnostného otvorenia kancelárie na Slovensku boli svedectvá arcibiskupa Arbacha, v ktorých priblížil život kresťanov a situáciu v Sýrii. Počas piatich dní si jeho svedectvá s veľkým záujmov vypočulo a prijalo množstvo ľudí na viacerých miestach v Bratislave: na Spojenej škole Svätej rodiny, v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža, v saleziánskom stredisku na Mamateyovej, v Univerzitnom pastoračnom centre, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, ale aj v kresťanských či spravodajských médiách – televízie, rádia, denníky, online spravodajské stránky.

„Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku i vo svete, ktorí celé roky pomáhajú trpiacim zmierňovať ich bolesť – materiálne i duchovne. Slovensko vie, čo znamená prenasledovanie, vzrastanie z mála. Ale tiež vie, čo je to vďačnosť a radostné dávanie, ktoré robí človeka celistvou bytosťou. Zakladateľ nadácie, páter Werenfried van Straaten povedal: „Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske.“ S celosvetovou rodinou dobrodincov sme pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné hodnoty ľudskosti a kresťanstva. Pridávame sa k tejto rodine, pretože láska nemá strach z konkrétnej pomoci, v ktorej stretáva človek človeka, a tak stretáva Boha,“  povedala Martina Hatoková, riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko.

Na Slovensku môžete misiu ACN podporiť na čísle účtu: 

SK09 0900 0000 0051 2133 9396. ACN Slovensko pozýva k aktívnej pomoci Cirkvi v núdzi  aj modlitbami a skutkami kresťanského milosrdenstva za trpiacu Cirkev, darcovstvom, dobrovoľníctvom či možnosťou stať sa priateľom ACN.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na adrese: info@acn-slovensko.org.