Náš časopis

Náš časopis pripravuje medzinárodná centrála pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in Need International niekoľkokrát ročne. Prináša informácie o realizovaných projektoch ACN, aktuálnych výzvach a konkrétnych potrebách prenasledovanej Cirkvi.

Dobrodincom ACN ponúka svedectvá viery, príbehy ľudí z krajín a komunít nám blízkych, ale aj tých, čo sú málo známe či exotické. Situáciu Cirkvi v jednotlivých krajinách sveta približuje nielen prostredníctvom svedectiev konkrétnych ľudí, ale aj prostredníctvom objektívnych faktov a čísel. Spravidla raz ročne časopis obsahuje i finančné výsledky pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in Need  a informácie z výročnej správy.

Našimi odberateľmi sú okrem individuálnych podporovateľov aj farnosti, kresťanské komunity, školy a cirkevné organizácie. Časopis posielame na požiadanie bezplatne našim podporovateľom, a to buď v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Staňte sa odberateľom časopisu ACN aj Vy – stačí, ak vyplníte nasledujúce údaje:

* Meno / názov organizácie:
* Priezvisko/ kontaktná osoba:
* Ulica:
* Obec/ mesto:
* PSČ:
* E-mail:
Tel. č.:
Dátum narodenia (postačí deň a mesiac):

Historicky prvé vydanie v slovenskom jazyku

Archív časopisu vydávaného centrálou ACN - Aid to the Church in Need International (v anglickom jazyku):

2017

2016