Návrat domov a Svätomartinská zbierka 2017

Tradičná Svätomartinská zbierka tento rok poskytne podporu kresťanským utečencom vracajúcim sa do svojich domovov.

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva do Katedrály sv. Martina v Bratislava na slávenie Svätomartinského trojdnia.

Program začne svätou omšou v Katedrále sv. Martina už v piatok 10. novembra o 17:00 (hlavný celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský), pokračovať bude Koncertom gregoriánskeho spevu o 18:00. V sobotu čaká účastníkov duchovný program v katedrále (sv. omša o 17:00) a Svätomartinský lampiónový sprievod o 18:00. Trojdnie a celý Rok sv. Martina vyvrcholia v nedeľu slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina o 10:30 (hlavný celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský) a koncertom Katedrálneho zboru sv. Martina o 15:00.

V nedeľu 12. novembra sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach bude konať tradičná Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory kresťanským utečencom vracajúcim sa do svojich vojnou zničených domovov.

V ich mene vám vopred ďakujeme za vaše otvorené srdce!

 

 

Viac informácií a presný program podujatia nájdete na stránke: https://www.abuba.sk/abuba/trojdnie2017

Zdroj: Bratislavská arcidiecéza, foto (ikona sv. Martina): Bratislava24.sk