Olivová planina

Olivové ratolesti odpradávna v mnohých kultúrach symbolizovali pokoj, mier a víťazstvo. Pred niekoľkými dňami si ich v uliciach severoirackého mesta Qaraqosh (Bakhdida) na Ninivskej planine hrdo nieslo z kostola do svojich domovov asi 2 500 veriacich z približne 500 rodín. Veriaci tak oslávili svoj nedávny návrat z utečeneckých táborov a z exilu domov – do najväčšieho kresťanského mesta v Iraku.

Qaraqosh, ležiaci asi 30 km juhovýchodne od pôvodne dvojmiliónového Mosulu, ktorý v lete 2014 spolu s okolitými mestami a obcami – vrátane Qaraqoshu –  obsadili jednotky Islamského štátu (ISIS), utrpel počas  viac ako dvojročnej okupácie obrovské škody – stal sa mestom ruín, násilia, prázdnoty a zničených životov. Väčšina obyvateľov mesta Qaraqosh sú pritom etnickí asýrski kresťania – sýrski katolíci alebo sýrski ortodoxní kresťania. Irackí kresťania sú považovaní za jednu z najstarších kresťanských komunít na svete. Dodnes hovoria jazykom, ktorým hovoril aj Ježiš Kristus – aramejčinou.

Nedávna procesia veriacich a ich kňazov nesúcich kríž smerovala do sýrsko-katolíckeho Kostola Nepoškvrneného počatia v centre mesta. Ulicami ju sprevádzali ozbrojené vozidlá, ktoré jasne signalizovali, že nadobudnutý mier je stále krehký, zraniteľný. Kostol Nepoškvrneného počatia bol svojho času znesvätený a vypálený vojenskými jednotkami Islamského štátu, ktorému tu hovoria Daesh.

Počas slávnosti vyzval zúčastnených otec Andrzej Halemba, riaditeľ sekcie Blízky východ pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need, aby odpustili tým, ktorí ich prinútili opustiť svoje domovy a zničili ich mestá a obce: “Pravdaže musíme plakať, keď vidíme, koľko násilia sa popáchalo. Ale hnev zo svojich sŕdc musíme vykoreniť. V našich srdciach by nemal byť žiaden hnev. Musíme sa so svojimi susedmi uzmieriť.”

Na konci slávnosti v kostole darovali miestni kňazi každej rodine olivovú ratolesť na znak zmierenia a ako symbol nového začiatku a návratu ku koreňom –  ku koreňom svojej viery, histórie, kultúry a kolektívnej identity, ktorých počiatky na Ninivskej planine siahajú až do prvého storočia nášho letopočtu.

Podobné slávnosti sa v týchto dňoch konali napríklad aj v Sýrskom ortodoxnom Kostole Panny Márie v neďalekom meste  Bartella a v iných obciach. Návrat kresťanov domov na Ninivskú planinu je, samozrejme, podmienený možnosťou bývania. Nadácia ACN pomohla z príspevkov svojich dobrodincov rekonštruovať stovky domov v mnohých kresťanských mestách a obciach na Ninivskej planine. Viac ako dvojročná okupácia medzi rokmi 2014 a 2016 tu totiž spôsobila okrem iného aj obrovskú materiálnu deštrukciu a rozpad infraštruktúry. ACN je odhodlaná pokračovať v projektoch rekonštrukcie domov a v ďalšej fáze aj v rekonštrukcii kostolov v oboch spomenutých mestách a v meste Teleskuf.

Správou plnou nádeje je, že viac ako 10 000 ľudí, čo je približne 2 000 kresťanských rodín, sa vrátilo do pôvodne 60-tisícového Qaraqoshu. Ďalších 500 rodín – 2 500 ľudí – sa má vrátiť do svojho mesta do konca septembra 2017.

Arcibiskup Sýrskej ortodoxnej cirkvi Timotheos Moussa Al Shamany z mesta Bartella sa pri príležitosti “olivových” slávností vrúcne poďakoval za svojich veriacich dobrodincom a pracovníkom ACN a vyjadril svoju nádej do budúcna: “Táto slávnosť bola úžasným spôsobom, ako symbolicky naznačiť náš návrat domov – do krajiny, do ktorej patríme.”