Pozývame vás na otvorenie otvorenie 24. národnej kancelárie ACN

25. marca 2017
prichádza na Slovensko
pápežská nadácia
ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not).

Je pre nás cťou, že Vás môžeme pozvať na otvorenie 24. národnej kancelárie,
a to v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN,
100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva.
Slovenská kancelária bude niesť meno:
„ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“.
So širokou verejnosťou chceme túto udalosť sláviť 25. marca 2017
pri pontifikálnej svätej omši v Dóme sv. Martina v Bratislave o 18. 00 hod.
(celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS).

Hosť:
Mons. Jean-Abdo Arbach,
arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii.

Jeho svedectvo o prenasledovanej Cirkvi:
piatok 24. 3. 2017 | po sv. omši o 17:30, Saleziáni don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava
nedeľa 26. 3. 2017 | po sv. liturgii o 10:30, Katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža, Ul. 29. augusta 7, Bratislava
pondelok 27. 3. 2017 | 19:45, Univerzitné pastoračné centrum – Mlynská dolina, Staré Grunty 36, Bratislava