Prípad Asia Bibi: Obava o životy dcér a ostatných blízkych

PAKISTAN – „Žijeme v strachu. Za posledné dni niekoľkokrát strieľali na bránu domu, v ktorom momentálne bývame. Neustále sa nám vyhrážajú a párkrát ma sledovali,“  popisuje svoju situáciu a situáciu svojej rodiny, ktorá ukrýva dve dcéry Asie Bibi, Joseph Nadeem, výkonný riaditeľ nadácie Renaissance Education Foundation a hovorca rodiny odsúdenej a nedávno oslobodenej Asie Bibi. Joseph Nadeem je hlasom rodiny Asie Bibi, jej ochrancom a poradcom v právnych záležitostiach (Asia a jej manžel Ashiq Masih sú prakticky negramotní), a to od momentu odsúdenia Asie Bibi na trest smrti za údajné rúhanie sa prorokovi Mohamedovi  v roku 2010.

Joseph Nadeem, na fotografii vpravo, s otcom Emmanuelom Yousafom (vľavo), ktorý sprevádzal manžela Asie Bibi a jeho dcéru Eisham Ashiq (obaja uprostred) na ich ceste do Veľkej Británie.

Islamisti nás štvú ako  divú zver. Sme nútení okamžitie utiecť na bezpečnejšie miesto zakaždým, keď sa ocitneme v ohrození. Von nevychádzame. Ani potraviny si nedokážeme zabezpečiť inak ako nákupom v noci, so zahalenou tvárou.“

Rodina Josepha Nadeema, ktorá ukrýva Eshu a Eisham, dcéry Asie Bibi, žije v ohrození života: „Od momentu oslobodenia Asie Bibi sme opäť na úteku. Asia a jej manžel sú v tejto chvíli na bezpečnom mieste pod ochranou vlády, ale nám nebolo umožnené byť spolu s nimi.“

Asia je o zložitej situácii svojich dcér a rodiny Josepha Nadeema denne telefonicky informovaná. O bezpečnosť svojich blízkych má veľké obavy. Esha a Eisham zatiaľ nemali možnosť stretnúť sa so svojou matkou, ale sú s ňou v telefonickom kontakte. „Nikdy nezabudnem na ich prvý spoločný telefonát,“ hovorí Joseph Nadeem. „Esha a Eisham od radosti a úľavy vtedy preplakali celé hodiny. Asia sa nevie dočkať, kedy ich konečne  objíme. Ja sám dúfam, že už čoskoro budeme môcť všetci spolu s Asiou a jej manželom opustiť Pakistan a odísť niekam do bezpečia. Nadácia ACN bola prvou organizáciou, ktorá nám poskytla podporu a pohostinnosť. Nádejám sa, že obe naše rodiny možno strávia spoločné Vianoce v Ríme spolu s vami.“

Eisham Ashiq, dcéra Asie Bibi

Pozornosť medzinárodného spoločenstva, ktorú prípad vyvolal, rovnako  ako aj solidarita širokej verejnosti s Asiou Bibi sú pre obe rodiny veľkou útechou. Eisham sa hlboko dotkol ohlas, ktorý vyvolala projekcia jej nedávneho videoposolstva na stenách budov v Benátkach, ktoré boli pred niekoľkými dňami nasvietené načerveno, aby symbolizovali preliatu krv kresťanských mučeníkov.

Nočná mora sa zatiaľ nekončí, sila viery ju však prekonáva. Zvlášť viera, sila a odvaha samotnej Asie Bibi sú za daných okolností pre Josepha Nadeema takmer nepochopiteľné: Asia je obdivuhodná žena! Udržala si neotrasiteľnú vieru vo svojho Pána a nekonečnú dôveru voči nemu. Povzbudzovala nás, aby sme nestrácali odvahu. Hovorievala nám, že všetko to, čím prechádza, je len prchavý moment, ktorý pominie. Bude to znieť zvláštne, ale je to ona, ktorá nás všetkých, paradoxne, podporovala v ťažkých chvíľach.”