S veľkou radosťou a vďačnosťou sme prijali správu o svätorečení fatimských detí – Františka a Hyacinty

S veľkou radosťou a vďačnosťou sme prijali správu, že v rámci zasadnutia kardinálskeho konzistória, ktoré sa konalo 20.4.2017, Svätý Otec František oficiálne oznámil, že fatimské deti – blahoslavení pastieri František a Hyacinta, teda súrodenci Francisco (1908-1919) a Jacinta (1910-1920) Martoví budú 13. mája 2017 svätorečení vo Fatime v Portugalsku. Stane sa tak počas návštevy pápeža Františka na tomto mariánskom pútnickom mieste pri príležitosti osláv storočnice zjavení Panny Márie. Pôjde o svätorečenie historicky vôbec najmladších detí, ktoré zomreli nemučeníckou smrťou.

Zakladateľ ACN páter Werenfried, vedomý si nadčasového odkazu fatimských zjavení, už pred 50 rokmi zasvätil našu pápežskú nadáciu práve Panne Márii fatimskej. Na celosvetovom stretnutí priaznivcov ACN v septembri 2017 v portugalskej Fatime si budeme v prosbách o pokoj a mier pre všetkých prenasledovaných kresťanov vo svete pripomínať aktuálnosť fatimského posolstva aj po 100 rokoch od prvého zjavenia (1917 – 2017).