Pápežskú nadáciu ACN – Aid to the Church in Need prijalo Slovensko s veľkým záujmom!

Národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi začala svoje oficiálne pôsobenie na Slovensku. Predstavila situáciu veriacich vo svete a svoje pastoračné poslanie.
Slovensko má tu česť byť jednou z dvadsiatich štyroch krajín, v ktorých doposiaľ ACN pôsobí.

Pozývame vás na spoluprácu s nami!