Svetový bestseller oslavuje 40. narodeniny

Detská Biblia Boh hovorí svojim deťom z dielne pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need oslavuje 40. narodeniny. Od svojho vydania bola preložená do 189 jazykov a do sveta sa rozšírilo viac ako 51 miliónov jej výtlačkov. „Je až ťažké predstaviť si, aké veľké množstvo detí aj dospelých sa otvorilo stretnutiu s Bohom práve vďaka tejto detskej Biblii,“ povedal pri príležitosti knižného výročia prezident nadácie Thomas Heine-Geldern. Poukázal tiež na to, že pre mnohé rodiny z najchudobnejších regiónov sveta je detská Biblia jedinou knihou, ktorú budú kedy vlastniť.

Od samotného začiatku ACN distribuuje detskú Bibliu do chudobných krajín zdarma a v rozvinutých krajinách ju predáva za cenu zodpovedajúcu výrobným nákladom. Najrozšírenejšia je kniha v španielskom jazyku (asi 14 miliónov výtlačkov), ďalej v portugalskom (10,3 milióna), anglickom (2,5 milióna), francúzskom jazyku (1,2 milióna) a v západoafrickej svahilčine (950 000). Poznáme ju aj na Slovensku, kde ju nadácia rozšírila krátko po páde železnej opony. S touto Bibliou u nás vyrástla už nejedna generácia detí, ktoré sa s ňou stretli či vo svojich rodinách, alebo na hodinách náboženstva.

„Počas tých 40 rokov sme prijali obrovské množstvo listov, v ktorých nám za túto detskú Bibliu ďakujú deti, celé rodiny, biskupi aj katechéti. Sú pre nás svedectvom, že táto kniha dodnes privádza čitateľov k hlbokej túžbe po Bohu,“ povedal prezident Heine-Geldern.

Detská Biblia obsahuje 99 krátkych kapitol, ktoré rozprávajú o najdôležitejších udalostiach zo Starého aj Nového zákona takým spôsobom, aby mu rozumeli aj deti. Formou pútavých príbehov ich napísala nemecká teologička Eleonore Beck (1926 – 2014) a pestro ich ilustrovala španielska rehoľná sestra Miren-Sorne Gomez (1937).

Príbeh detskej Biblie sa začal písať v roku 1979, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný rok detí. Táto skutočnosť sa stala impulzom pre zakladateľa nadácie ACN premonštrátskeho kňaza otca Werenfried van Straatena (1913 – 2003), aby zrealizoval svoj dlhoročný nápad. V tom čase napísal: „Deti potrebujú niečo ako detskú verziu Biblie, aby sa obraz Ježiša stal živým v ich srdciach. Cirkev často nemá potrebné prostriedky, aby mohla deťom poskytnúť detskú Bibliu v ich materinskom jazyku. Alebo, na iných miestach, je Cirkev prenasledovaná, a tak nemôže publikovať literatúru tohto druhu. Mnohé deti sú také chudobné, že si nemôžu dovoliť kúpiť akúkoľvek knihu. A práve preto by sme im chceli dať túto Bibliu ako darček.“

ACN prezentovala detskú Bibliu v januári 1979 Konferencii biskupov Latinskej Ameriky v meste Puebla v Mexiku. Na prezentácii sa zúčastnil aj pápež Ján Pavol II.

Odpoveď na tento projekt prekonala všetky očakávania tvorcov. Biskupi si okamžite objednali 1,2 milióna výtlačkov v španielčine. Hneď ako sa o existencii detskej Biblie dozvedeli biskupi, misionári a katechéti z ďalších krajín, bolo nevyhnutné začať s prekladmi do ďalších jazykov. Dnes je Biblia dostupná v 189 jazykoch a nové preklady stále pribúdajú. Napokon len v samotnej Afrike sa používa viac ako 2 000 jazykov.