Sýria je kolískou kresťanstva. Vo Svätom Písme sa spomína približne tristokrát! Ale dnes jej kresťanským koreňom hrozí zánik. 

Vydajte sa s nami po stopách Sýrie vo Svätom Písme, objavte jej súčasnú podobu a pridajte sa k modlitbe za našich trpiacich bratov a sestry v Sýrii. Prežite tohtoročné Vianoce so Sýriou.

Váš email:
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v ktoromkoľvek z našich emailov alebo emailom na info@acn-slovensko.org. Používame Mailchimp ako platformu na odosielanie emailov. Odoslaním formulára súhlasíte s odovzdaním Vašich údajov Mailchimpu na spracovanie. Tu zistíte viac o pravidlách ochrany osobných údajov Mailchimpu.