Tagged: Slovensko

Slovenské deti boli opäť miliónové

SLOVENSKO – Školy, škôlky, kostoly, sirotince, nemocnice – to všetko boli miesta, odkiaľ sa aj tento rok niesol hlas modlitieb miliónov detí. Do trinásteho ročníka iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ sa zapojili deti...

Poučenie z 21. augusta 1968

Dnes je 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Táto udalosť nám pripomína, že máme zodpovednosť za tých, ktorí žijú v neslobodných režimoch, ktoré im bránia konať podľa svojej viery a presvedčenia. Nech...