Ukrajina: Pomoc pre vytúžený kláštor

UKRAJINA –  V tridsiatych rokoch minulého storočia vycestovalo niekoľko ukrajinských dievčat do Belgicka. Cieľom ich cesty bolo pripraviť sa na založenie prvého ženského redemptoristického kláštora na Ukrajine. Odvtedy uplynulo viac ako osemdesiat rokov. Druhá svetová vojna a po nej nástup tyranského, protikresťanského sovietskeho režimu zabránili mladým dievčatám vrátiť sa domov. Až v roku 2016 sa podarilo splniť ich sen. Tri sestry redemptoristky konečne založili na Ukrajine prvý redemptoristický kláštor.

Kontemplatívne sestry redemptoristky sa tešia zo založenia kláštora.

Sestry začínali od nuly a v začiatkoch im ako dočasný kláštor slúžil rodinný dom. Usilovne pracovali a starali sa oň, ako aj o obnovenie záhrady, ktorá bola zarastená divými rastlinami. Onedlho by sa k nim mala pridať sestra, ktorá je zatiaľ v Poľsku. V kláštore je tiež jedna mladá kandidátka. Rehoľná komunita dostala povolenie prijímať aj ďalšie mladé ženy, ktoré chcú svoj život zasvätiť Bohu. Niektoré už prejavili záujem. Zatiaľ ale budú musieť počkať, pretože dom môže v súčasnosti ubytovať iba osem ľudí. 

K sestrám prichádza aj mnoho veriacich, ktorí sa chcú s nimi zúčastňovať na modlitbách a na slávení liturgie. Prichádzajú s prosbou o modlitbu a múdru radu. V sestrách nachádzajú súcitné poslucháčky, ktoré sú ochotné načúvať ich problémom.

Sestry sú vďačné za svoje povolanie a majú veľkú radosť z toho, že tak dlho očakávané základy pre ich rehoľu na Ukrajine boli konečne položené. Zároveň ale žijú v núdzi, pretože aj napriek ich skromnému životu je pre ne náročné financovať chod kláštora, najmä v súčasnosti, keď ceny na Ukrajine prudko rastú.

ACN im prisľúbila pomoc vo výške 2 000 eur na podporu ich života a služby!

Ak chcete svojím finančným darom aj vy podporiť život sestier na Ukrajine, použite pri platbe ako špecifický symbol kód 438-06-39.