Uši a duch (AUDIO)

OD UCHA K DUCHU – Uši nastražené? Duch pripravený?

Ak ste sa v sobotu večer 20.1. 2018 nestihli s nami pohodlne usadiť do kresla a zoznámiť sa s hosťami relácie Rádia Lumen OD UCHA K DUCHU 

pátrom Martinom M. Bartom – duchovným asistentom ACN International

a Martinou Hatokovou – riaditeľkou ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi,

ponúkame vám rozhovor s nimi v repríze, a to v noci z pondelka 22.1. na 23.1.2018  v čase  00:02 – 01:32.

Rozhovor nájdete aj v archíve Rádia Lumen: http://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/od-ucha-k-duchu.html

Výber z obsahu:

Z histórie ACN (17:37)
Situácia v Sýrii (32:46 a 61:30)
Otázka náboženskej slobody (56:15)
Kampaň Z ruín k domovu (73:44)

A NIELEN TO…. !

Prajeme vám príjemné počúvanie!