Zbúrať!

V Číne, ktorá má 1,39 miliárd obyvateľov, dnes žije približne 127 miliónov kresťanov.

Prudký nárast kresťanstva  v posledných rokoch vyvolal u oficiálne ateistickej komunistickej vlády vážne znepokojenie, ktoré následne viedlo k zintenzívneniu štátom podporovaného prenasledovania kresťanských komunít pod zámienkou, že nerešpektujú vládnu moc.

V roku 2016 na dvojdňovej celonárodnej konferencii o riešení náboženských otázok presadzoval prezident Si Ťin-pching potrebu „počínšťovania“ náboženského života a jeho oslobodzovania od zahraničného vplyvu, keďže náboženstvo môže byť prostriedkom „zahraničnej infiltrácie“.

Dodatky k Nariadeniu o náboženských záležitostiach Číny z roku 2017 zakazujú „organizovanie aktivít náboženského charakteru na neschválených miestach“ a „kazateľskú činnosť, organizovanie aktivít náboženského charakteru a ustanovovanie náboženských inštitúcií alebo zriaďovanie náboženských priestorov v školách.“ Kulmináciou tejto diskriminácie je masová deštrukcia cirkevných objektov.

Podľa štúdie Prenasledovaní a zabudnutí? (Persecuted and Forgotten?, 2015-2017) autorov Johna Pontifexa, Johna Newtona a Murcadhu O‘ Flahertyho len v samotnej provincii Zheijang bolo zbúraných vyše 2 000 kostolov a krížov.