LIBANON: 5 000 výtlačkov Svätého písma pre mladých

LIBANON – Stále viac kresťanov opúšťa Blízky východ. Nedeje sa to len v Sýrii a Iraku, ale aj v Libanone. Len v nedávnej minulosti bola táto krajina jedinou blízkovýchodnou krajinou, v ktorej kresťania tvorili väčšinu obyvateľstva. Dnes sa ale dostali do pozície menšiny a ich počet sa naďalej zmenšuje. Už počas občianskej vojny v rokoch 1975 až 1990 opustilo krajinu približne 700 000 kresťanov a exodus pokračuje. Kresťania v Libanone dnes tvoria len 34 % celkového počtu obyvateľov a spomedzi mladých ľudí pod 25 rokov sa hlási ku kresťanstvu len štvrtina.

V Libanone sa spoločne stretávajú miestni mladí aj utečenci zo Sýrie

V roku 2015 napísal patriarcha Gregorios III., ktorý bol vtedajšou hlavou Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, otvorený list mladým, v ktorom im odkázal: „Obrovská vlna emigrácie mladých ľudí , zvlášť zo Sýrie, ale aj z Libanonu a Iraku, láme moje srdce. Táto situácia ma hlboko zraňuje, je ako smrteľný zásah. Akú budúcnosť môže mať Cirkev, keď čelíme takejto miere emigrácie? Čo sa zostane z našej vlasti? Čo bude s našimi kostolmi a farami?“

Patriarcha Gregorios III.

Na túto krízu odpovedá 40 farností  melchitskej gréckokatolíckej archieparchie Zahleh a Furzol. Pustili sa do intenzívnej práce s mládežou a vstúpili do služby apoštolátu mladých. Je totiž zrejmé, že u mladých ľudí, ktorí sú hlboko zakorenení vo svojej viere a zapojení do života Cirkvi, je oveľa menší predpoklad, že opustia svoju vlasť. Týždenné stretnutia a väčšie podujatia raz mesačne pomáhajú mládeži rásť vo viere. Nie všetci mladí ľudia majú vlastný výtlačok Svätého písma. Na stretnutiach preto od svojho  miestneho kňaza jeden dostávajú. Na podporu tohto projektu sme prisľúbili 25 000 eur, vďaka ktorým sa budeôcť nakúpiť ďalších 5 000 Biblií.

 

Kúpu nových Biblií pre apoštolát mladých v Libanone môžete podporiť, ak pri svojej platbe použijete špecifický symbol 326-08-89. Ďakujeme!