ACN na Svetovom stretnutí rodín v Dubline

ÍRSKO – Tisíce rodín z celého sveta mieria v týchto dňoch do írskeho Dublinu, kde sa od 21. do 26. augusta bude konať Svetové stretnutie rodín. Svätý Otec preň vybral tému „Evanjelium rodiny: Radosť pre svet“. Na podujatí nebude chýbať ani pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, ktorej poslaním je pomáhať rozkvetu Cirkvi na celom svete.

Súčasťou stretnutia bude trojdňový kongres s pestrým programom pre mladých aj dospelých. Pápežská nadácia ACN, ktorá je prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi prítomná aj na Slovensku, pripravuje v rámci neho dve stretnutia, ktoré poukážu na skúsenosti, nádeje aj výzvy, ktorým čelia rodiny v takých rozličných krajinách, akými sú napríklad Rusko, Keňa a Kongo.

Téma Svetového stretnutia rodín bude “Evanjelium rodiny: Radosť pre svet”

Írsku národnú kanceláriu ACN bude na kongrese reprezentovať jej riaditeľ Dr. Michael Kinsella, ktorý sa zúčastní panelovej diskusie na tému „Rodina ako posol pokoja v búrlivom svete“. Svoje svedectvo prinesie aj otec Michael Shields, misionár pochádzajúci z Aljašky, ktorý už dvadsať rokov slúži v Rusku. V súčasnosti je jediným katolíckym kňazom v celej východnej  časti Sibíri a už roky úzko spolupracuje s ACN.

Celé podujatie sa uskutoční vďaka Dikastériu pre rodinu, laikov a život a vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v dublinskom Phoenix Parku, na ktorej bude prítomný aj pápež František.

Vyvrcholením stretnutia bude sv.omša, na ktorej bude prítomný aj Svätý Otec.

Nadácia ACN  – a jej poslanie – sú prítomné na všetkých medzinárodných stretnutiach, ktoré majú zásadný význam pre život celej Cirkvi. A nebude to inak ani teraz. Prostredníctvom mimoriadnych projektov poskytne ACN finančnú pomoc rodinám z najchudobnejších krajín Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie, aby sa mohli zúčastniť dublinského stretnutia a následne priniesť prijaté posolstvo naspäť domov. Medzi týmito rodinami bude aj niekoľko sýrskych rodín, ktoré bude sprevádzať maronitský arcibiskup z Damasku, monsignor Samir Nassar. V mene Episkopálnej komisie pre rodiny v Sýrii napísal: „Sme veľmi vďační za pomoc, ktorú ste poskytli sýrskej delegácii, aby sa mohla zúčastniť tohto úžasného stretnutia Cirkvi  a priniesť so sebou sny a túžby zabudnutých a zranených sýrskych rodín.“ Utrpenie rodín na Blízkom východe, zvlášť v Iraku a Sýrii, sprostredkuje účastníkom stretnutia aj výstava s názvom „… a stanete sa mojimi svedkami“, ktorú pripravila ACN.

Stretnutie bude príležitosťou spoznať ľudí z iných národov a kultúr, ktorí tiež tvoria jednu rodinu Cirkvi

K Svetovému stretnutiu rodín prispela pápežská nadácia významnou mierou aj tým, že podporila medzinárodné vydanie knihy „YOUCAT pre deti“. Tohto „mladšieho brata“ katechizmu pre mladých dostanú všetci účastníci stretnutia ako dar od Svätého Otca. Súčasťou knihy je aj predhovor z pera pápeža Františka, v ktorom sa prihovára rodičom: „Zverujem vám YOUCAT pre deti. Nenechajte sa unaviť detskými otázkami ani zdieľaním svojej viery. Neostávajte ticho, keď vám deti neustále kladú otázky, ale buďte vždy plní síl odovzdávať vieru, ktorú ste aj vy dostali od svojich rodičov. Staňte sa živou reťazou, aby sa evanjelium prenášalo z generácie na generáciu a bolo prítomné v našich rodinách, spoločenstvách aj v Cirkvi.“

Stretnutie bude príležitosťou spoznať ľudí z iných národov a kultúr, ktorí tiež tvoria jednu rodinu Cirkvi. Podpora apoštolátu rodín je jednou zo základných priorít ACN. Len v roku 2017 prerozdelila nadácia na podporu rodín prostredníctvom 260 projektov v 70 rôznych krajinách viac ako 11 miliónov eur. Takmer 10 miliónov eur z tejto čiastky smerovalo na núdzovú pomoc kresťanským rodinám v Sýrii a Iraku, zatiaľ čo zvyšok financií bol použitý na množstvo menších projektov pastoračnej starostlivosti a podpory rodín.