Aj 100 rokov po narodení svätého Jána Pavla II. pokračuje ACN v napĺňaní jeho odkazu

Ján Pavol II. písal dejiny. Už počas svojho života sa stal jedným z velikánov 20. storočia, a to tak pre históriu cirkví, ako aj pre ľudskú históriu. V prvých rokoch svojho pápežského pôsobenia bol mediálnou hviezdou. Neskôr, keď vyšlo najavo, že pravdu obhajuje s láskou, no nekompromisne, sa stal mučeníkom. Projekty, ktoré podporoval, si nekládli podmienky, boli plné odhodlania a mali historický rozmer. Často si ich osvojila aj pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Ján Pavol II. na návšteve New Yorku v roku 1979. FOTO Wikimedia Commons

„Pápež Ján Pavol II. je priateľom nášho diela. Poznáme ho ako odvážneho muža s neotrasiteľnou vierou a detskou láskou k Matke Božej. Nech Boh dá, aby sa vzkriesenie Pána pod jeho vedením stalo zmŕtvychvstaním Cirkvi,“ napísal zakladateľ ACN otec Werenfried van Straaten. Dňa 18. mája 2020 sme oslávili 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. a pápežská nadácia ACN naďalej zveruje svoju činnosť tomuto svätcovi.

ACN bola v kontakte s Karolom Wojtyłom predtým, než sa roku 1964 stal krakovským arcibiskupom. Mnoho rokov prichádzal za otcom Werenfriedom ako poverený zástupca poľskej biskupskej konferencie, aby s ním hovoril o projektoch pomoci Cirkvi v jeho vlasti, vtedy ovládanej komunistickým režimom.

Jeden z prvých spoločných „bojov“ sa odohral roku 1967, keď komunisti postavili robotnícku štvrť Nowa Huta pri Krakove. Chceli vybudovať „mesto bez Boha“ pre 200 000 obyvateľov. Keďže im išlo o podporenie ateizmu, nenaplánovali tu žiadny kostol. Napriek tomu i prenasledovaniu, ktoré s tým bolo spojené, sa nedeľu čo nedeľu slávila svätá omša s tisíckami veriacich okolo kríža umiestneného pod holým nebom. S pomocou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa napokon aj proti vôli komunistov podarilo postaviť kostol pre 5 000 veriacich. Roku 1977 ho arcibiskup Wojtyła slávnostne vysvätil. Toto spoločné víťazstvo nad komunistickou vládou bolo veľkým povzbudením pre Cirkev v susedných krajinách, ktoré boli v tom čase tiež sovietskymi „satelitmi“.

Najväčší projekt ACN

Keď bol Karol Wojtyła zvolený roku 1978 za pápeža, pre nadáciu ACN sa začalo obdobie plné nových výziev. Pápež z východu, zo zmučeného Poľska, ktorý od začiatku odvážne obhajoval prenasledovanú Cirkev za železnou oponou, bol pre ňu Božím znamením.

Nadácia sa okamžite zapojila do bezpodmienečnej služby pontifikátu pápeža Jána Pavla II. Túto skutočnosť dokumentuje mnoho pastoračných projektov. Osobitným záujmom sa pri nich stalo zmierenie: pápež Ján Pavol II. nariadil nadácii, aby po páde komunizmu hľadala zmierenie s ruskou Pravoslávnou cirkvou. Aj preto cestoval otec Werenfried v pokročilom veku dvakrát do tejto krajiny a stretol sa s patriarchom Alexejom II. i ďalšími pravoslávnymi biskupmi. Prisľúbil im pomoc a modlitbu. Pravoslávna aj Katolícka cirkev v Rusku totiž po 70 rokoch totalitného prenasledovania museli začínať úplne od nuly.

Ján Pavol II. žil s Bohom, pracoval s Bohom, s Kristom objímal zem. Počas 27 rokov zastupoval Krista na zemi. Napísal 14 encyklík, približne 100 apoštolských listov a nespočetné množstvo príhovorov a listov. Absolvoval viac než 100 ciest a navštívil viac než 130 krajín; videlo ho 400 miliónov ľudí. Spojil milióny mladých ľudí a oduševnil ich. V Manile slávil svätú omšu pred 4 miliónmi veriacich – najväčším zhromaždením ľudí všetkých čias.

Svätý Ján Pavol II. bol bezprostredným svedkom práce nadácie ACN. Napríklad pri jeho prvej návšteve Kazachstanu roku 2001 mu miestny chlapec hrdo ukázal detskú Bibliu v svojom jazyku. Pápež sa potešil, keď ju videl, pretože bol pri zrode myšlienky jej vydania. Podnet prišiel v januári 1979 v Pueble, keď ako novozvolený Svätý Otec predsedal latinskoamerickej rade biskupov. Na zhromaždení otec Werenfried poukázal na to, že deti potrebujú Bibliu, „aby Ježišov obraz mohol ožiť v ich srdciach“. Vznikol tak jeden z najväčších projektov ACN – detská Biblia s názvom Boh hovorí svojim deťom. O niekoľko rokov neskôr si ju na druhej strane planéty, v Kazachstane, Ján Pavol II. vložil do svojho kufra ako darček…

Projekty ACN nesú pápežovo meno

„Posledné spoločné eucharistické slávenie Svätého Otca a pátra Werenfrieda sa uskutočnilo v apríli 2002. Ján Pavol II. mal už veľké problémy s dýchaním. Na konci svätej omše sotva povedal slovo. Usmiali sa jeden na druhého. Objali sa. Svätý Otec vypovedal všetko jediným gestom. Otcovi Werenfriedovi daroval vlastnú veľkonočnú sviecu a ikonu Čiernej Madony z Čenstochovej. Bola to ich rozlúčka na zemi.“ Takto o poslednom stretnutí informoval taliansky novinár Orazio Petrosillo, ktorý sa ho zúčastnil.

Aj 100 rokov po narodení Jána Pavla II. je jeho odkaz veľmi silný a ACN v jeho napĺňaní pokračuje naďalej. Početné projekty podporované pápežskou nadáciou nesú meno Jána Pavla II., ktorý bol roku 2014 vyhlásený za svätého. Ide napríklad o seminár v Tombure Yambio v Južnom Sudáne, katechetické centrum v Itigi v Tanzánii, mládežnícke pastoračné centrum v Sarajeve v Bosne a Hercegovine alebo inštitút pre rodiny v Cotonou v Benine.

Podobne mnoho ďalších projektov inšpiruje úcta veriacich k svätému Jánovi Pavlovi II. Chcú zveriť nové kostoly či kaplnky v rozličných častiach sveta pod jeho ochranu – nájdeme ich v okrajovej časti Havany na Kube, na predmestí nikaragujského mesta Boaco, v bieloruskom univerzitnom meste Baranoviči alebo malom meste Mutoko v Zimbabwe, kde žijú poľnohospodári a remeselníci v skromných podmienkach.

Dňa 16. novembra 1981 pápež Ján Pavol II. prijal členov ACN a povedal im: „V dvoch tisícročiach dejín kresťanskej lásky k blížnym ste k nej prispeli účinne a dojímavo, ako sa to prejavuje i v názve vašej organizácie: Aid to the Church in Need – Pomoc trpiacej Cirkvi. Chcel by som sa milému otcovi Werenfriedovi van Straatenovi poďakovať aj v mene mnohých biskupov, tisícov kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, novicov, seminaristov a miliónov veriacich. Vás všetkých, ktorí ste usilovne spolupracovali na tomto nádhernom diele cirkevnej solidarity, povzbudzujem ešte raz a dávam vám svoje osobitné apoštolské požehnanie.“ Na toto požehnanie sa pápežská nadácia spolieha aj dnes, po takmer 40 rokoch.