Benin: Stavba kaplnky v Damouti pre rýchlo rozrastajúce sa spoločenstvo

Farnosť Najsvätejšej Trojice v Guilmare na severovýchode Beninu sa – podobne ako väčšina afrických farností – rozprestiera na rozľahlom území a skladá sa z veľkého počtu dedín. Účasť na svätej omši je aj tu pre mnohých farníkov spojená s dlhou, neraz namáhavou cestou.

Obec Damouti je najväčšou dedinou vo farnosti v Guilmare. Nachádza sa tu veľmi skromná kaplnka, či skôr chalupa z hliny, v ktorej sa veriaci stretávajú na modlitbách. Kňazi v nej pravidelne slávia aj sväté omše. Okrem toho sa v kaplnke konajú aj májové pobožnosti, modlitby ruženca či katechézy.

Táto jednoduchá hlinená stavba je však teraz kvôli veľkému počtu veriacich už primalá. Pravidelne sa stáva, že počas svätej omše viac než polovica veriacich musí zostať vonku pred kaplnkou, kde sú v obdobi sucha vystavení páľave slnka, v období dažďov zase nie sú chránení pred silnými zrážkami, nehovoriac o tom, že sledovať svätú omšu spred malej kaplnky je z akustického hľadiska nesmierne náročné.

Počet veriacich vo farnosti sa pritom neustále zvyšuje. Každoročne rastie záujem o prijatie sviatosti krstu. Okolo 60 percent obyvateľov farnosti sa hlási k tradičným africkým náboženstvám, mnohí z nich ale sú otvorení pre Ježišovu radostnú zvesť.

Spoločným želaním farníkov je výstavba väčšej kaplnky, ale farnosť to nedokáže financovať z vlastných prostriedkov. Farár Noel Kolida sa s dôverou obrátil na ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s prosbou o pomoc. Veriacim v Damouti chceme pomôcť, abyvšetci mali miesto v Božom dome a prisľúbili sme im na výstavbu novej kaplnky finančný príspevok vo výške 15 000 eur. Aj nám Ježiš prisľúbil pripraviť miesto v nebi, jeho kráľovstvo však začina už tu na zemi.

Kód: 117-01-19