Boh počuje slzy svojho ľudu

Svätý Otec František vyzýva kresťanov, aby sa zjednotili 23. februára v rámci mimoriadneho dňa modlitieb a pôstu za mier vo svete, predovšetkým za mier a pokoj v Demokratickej republike Kongo a v Južnom Sudáne.

Africkí biskupi vítajú výzvu pápeža modliť sa za mier. Boh počuje slzy svojho ľudu,” uviedli nedávno pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi biskup Timothy Bodika Mansiyai z Kikwitu v Kongu a pomocný biskup Daniel Adwok z arcidiecézy Chartúm v Sudáne.

O situácii kresťanov v Demokratickej republike Kongo sme informovali aj nedávno v článku Eskalácia napätia v Kongu.