Darujte dar, ktorý trvá: Dar viery prenasledovaným kresťanom

Mário Dovhnayk je mladý seminarista z Kyjeva. V mladosti vypočul Božie volanie a túži sa stať kňazom. A práve tých Ukrajina nutne potrebuje.

Cirkev na Ukrajine totiž zápasí s mnohými problémami – rastúca sekularizácia spoločnosti, neprestávajúca ekonomická kríza, ozbrojené konflikty na východe krajiny. Naši ukrajinskí bratia a sestry potrebujú pastoračnú starostlivosť a preto súrne hľadajú nových kňazov.

„Tretinu školného mi platí nadácia ACN. Ak by som túto pomoc nedostával, nemohol by som študovať. Som naozaj poctený a šťastný, že vo svete sú ľudia, ktorí mi chcú pomôcť. Ďakujem Vám,“ hovorí Mário.

Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk zažil prenasledovanie za komunizmu a je rád, že mladí muži majú dnes slobodu nasledovať hlas povolania. Avšak po komunistickej vláde je Cirkevný majetok v hroznom stave. „Všetko, čo Cirkev vlastnila – budovy, zariadenia, hmotné statky – skonfiškoval komunistický režim. Bez pomoci zo zahraničia si nedokážeme pomôcť,“ hovorí otec Petro Zhuk, rektor seminára v Kyjeve, v ktorom sa mladý Mário pripravuje na prijatie sviatosti kňazstva.

Celkom inú, no tiež akútnu situáciu riešia na opačnom konci planéty – na Srí Lanke.

Katolíci tvoria na ostrove asi 7 % obyvateľstva. Srílančania stále liečia rany, ktoré v spoločnosti spôsobili tri desaťročia etnických konfliktov. Pred Cirkvou stojí veľká výzva hlásať zmierenie medzi etnikami Tamilčanov a Sinhálčanov. Keďže Cirkev pozýva do spoločenstva ľudí všetkých etník v krajine, evanjelizácia na Srí Lanke je cestou hľadania porozumenia a odpustenia.

Rajani a Sebastian sú manželia od roku 1998. Kvôli občianskej vojne sa prepadli do extrémnej chudoby, ktorá je veľkou skúškou aj pre ich manželstvo. “Náš kňaz zbadal, že niečo nie je v poriadku a odporučil nám manželskú poradňu v diecéznom centre, ktoré žije z prostriedkov nadácie ACN,” vysvetľuje Rajani. “Dnes je Ježiš Kristus svetlom, ktoré vedie našu rodinu cez všetky ťažkosti.”

Rajani a Sebastian nie sú zďaleka jediní. Cirkev preto zriadila programy formácie a pomoci mladým ľuďom a rodinám. Fungujú najmä z prostriedkov nadácie ACN.

Toto sú dva prípady z tisícov, v ktorých nadácia ACN vďaka darom od svojich dobrodincov dokáže pomáhať. V rámci projektu Dar Viery máte možnosť podporiť štyri rozličné projekty. Za každým projektom stoja konkrétni kresťania, ktorí potrebujú pomoc. 

Darujte tieto Vianoce dar, ktorý trvá: Dar viery trpiacim kresťanom. Viac informácií nájdete na www.darviery.sk.