Etiópia: Stroj na viazanie kníh pre otcov kapucínov

ETIÓPIA – V hlavnom meste východoafrickej Etiópie Addis Abeba spravujú kapucínski otcovia Inštitút pre filozofiu a teológiu. Inštitút je jedinou inštitúciou vyššieho vzdelávania v celej strednej a južnej Etiópii. Všetky diecézy a rehoľné komunity preto posielajú svojich seminaristov na štúdiá práve sem.

Súčasťou inštitútu je aj Kapucínske výskumné a oddychové centrum, ktoré poskytuje duchovnú formáciu pre dospelých, duchovné sprevádzanie a oddychové programy pre zasvätené osoby aj pre laikov. Tieto zariadenia sú otvorené ako pre pravoslávnych, tak aj pre protestantských veriacich.

Každý druhý týždeň tu prebiehajú ekumenické semináre venované rozličných témam z oblastí náboženského umenia, filozofie a literatúry. Štyrikrát ročne sa tu uskutočňujú národné konferencie a každé tri roky aj medzinárodný kongres.

Otec Daniel Assefa, rektor Inštitútu pre filozofiu a teológiu v Addis Abeba

Centrum sa venuje aj vydavateľskej činnosti a medziiným vydáva aj preklady duchovných klasík z európskych jazykov do jazyka Etiópčanov – amharčiny. Vydáva tiež príspevky z konferencií, ktoré sa vďaka tomu stávajú dostupnými pre širokú verejnosť, nielen pre odborných čitateľov. V súčasnosti vedia otcovia kapucíni knihy tlačiť priamo v centre, nemajú ale prostriedky na to, aby ich mohli aj viazať. To spôsobuje veľké zdržanie pri vydávaní nových titulov. Externé viazanie kníh tiež zvyšuje náklady, čo sa premieta aj do vyššej ceny pri ich predaji. Centrum, ktoré je neziskovou organizáciou, by chcelo knihy ponúkať za také ceny, aby boli dostupné pre bežných ľudí. Otcovia kapucíni preto poprosili o pomoc ACN. Na novú technológiu na viazanie kníh sme im prisľúbili 18 000 eur.

Formačný kurz pre rehoľníkov a kňazov v Inštitúte pre filozofiu a teológiu

Nové zariadenie na viazanie kníh pre Kapucínske centrum výskumu a oddychu môžete podporiť, ak pri svojej platbe použijete ako špecifický symbol kód 118-04-49.