India: Finančná pomoc pre 31 seminaristov

INDIA – Dobré správy z diecézy Sambalpur v štáte Odisha! V tejto diecéze na východe Indie v posledných rokoch nepretržite rastie počet kňazských povolaní. Je to ovocie cieľavedomej činnosti: zástupcovia diecézy sa stretávajú s mladými ľuďmi v školách a rozprávajú im o tom, že Boh môže aj ich pozvať do kňazskej služby. Kňazi čítajú mladým biblické príbehy o ľuďoch, ktorých Boh nejakým spôsobom povolal. Každý študent, ktorý po ukončení desiatej triedy cíti volanie do kňazstva, vstupuje do takzvaného menšieho seminára, kde sa počas nasledujúcich troch rokov ďalej vzdeláva, aby sa mohol prihlásiť na univerzitu a súčasne sa pred zápisom do veľkého seminára venuje svojmu duchovnému rastu a rozlišovaniu povolania.

Formácia a tréning seminaristov v diecéze Sambalpur.

V miestnom seminári sa v súčasnosti pripravuje na kňazskú službu 31 mladých mužov. Pre diecézu je takéto veľké množstvo povolaní obrovskou radosťou, ale aj starosťou zároveň. Odisha patrí k najchudobnejším regiónom v krajine a kresťania sú spomedzi jej obyvateľov tou najchudobnejšou a najviac znevýhodňovanou skupinou. Mladí seminaristi tak často pochádzajú zo žalostných pomerov  – nemajú nikoho, kto by ich počas formácie podporoval. Diecéza preto musí seminaristom platiť všetko: ubytovanie, oblečenie, obuv, stravu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávacie materiály a pod. Výdavky neustále rastú a seminár je závislý od zahraničnej pomoci.

Pre seminaristov je dobré vzdelanie nevyhnutné. Potrebujú získať kvalitné vedomostné základy, rozvíjať svoj duchovný a modlitebný život a zároveň dosiahnuť určitý stupeň osobnej zrelosti.

Seminaristi pomáhajú na dedinách.

Budúci kňazi trávia leto v iných farnostiach, odľahlých dedinách alebo v slumoch, aby nadobudli praktické skúsenosti v oblasti pastorácie. Navštevujú chorých, modlia sa s rodinami, pripravujú katechézy pre deti a vedú biblické kurzy pre mladých. Pomáhajú miestnym obyvateľom rásť vo viere. Na základe tejto skúsenosti spoznávajú život ľudí a zdokonaľujú sa v pastoračnej činnosti. Zúčastňujú sa na duchovných obnovách a duchovných cvičeniach, čím sa upevňujú vo viere a rastú aj v povolaní. Raz do roka strávia tri dni so svojím biskupom a diecéznymi kňazmi.

 

ACN podporila seminaristov sumou 9 300 eur, aby mohli v kňazskej formácii pokračovať aj v ďalšom roku. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

Staňte sa a vy darcom ACN a podporujte svojim pravidelným príspevkom kresťanov všade tam, kde zažívajú prenasledovanie a núdzu.