V exile v Erbile

V Ankawe, prímestskej časti mesta Erbil v kurdskej časti Iraku, žije veľká časť populácie vysídlenej v rámci štátu. Takmer všetci pochádzajú z miest a obcí na Ninivskej planine alebo z Mosulu.

Otec Thabet Habib Yousif (vpravo, na fotografii zo zničenej ninivskej obce Karamless), koordinátor jedného z centier pre utečencov v Erbile, objasňuje situáciu:

„V našom centre rodiny pochádzajúce z Ninivskej planiny žijú v 46 bytoch, v každom sú dve až tri miestnosti. V každej miestnosti žije jedna rodina. Kuchyňa a kúpeľňa sú spoločné. Je veľmi ťažké v nútenej blízkosti iných mať akékoľvek rodinné súkromie.

Mesačné nájmy týchto rodín hradí pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need. Okrem toho ACN takisto distribuuje potravinové balíčky približne 1 300 rodinám, ktoré sú v našom centre registrované.“

Cena potravinového balíčka na mesiac je 60 amerických dolárov. Ich distribúciu vykonávajú bez nároku na akúkoľvek odmenu miestni kňazi a dobrovoľníci.

Bashar Matti Warda (na fotografii uprostred), arcibiskup Chaldejskej cirkvi v Erbile, dopĺňa: „Rodiny utečencov sú poväčšine bez práce a bez akéhokoľvek pravidelného alebo aspoň dostatočného príjmu. Ak aj mali nejaké finančné rezervy, za tri roky od začiatku krízy ich úplne vyčerpali.

Rodiny zvyčajne pozostávajú z rodičov a malých detí a často aj prarodičov, ktorých takisto treba živiť. Narastá aj počet vysídlených starších osôb, ktoré nemajú žiadne rodinné zázemie a podporu.“

Arcibiskup pokračuje: „Situácia týchto utečencov sa neustále mení. Podľa našich posledných odhadov v provincii Erbil žije momentálne viac ako 10 000 rodín, ktoré existenčne závisia od našej pomoci. Darcovia a podporovatelia, ktorí sa o našich ľudí starajú prostredníctvom pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need, sú pre nás skutočnými „dobrými Samaritánmi“. Dlhodobo nám neúnavne zabezpečujú prísun potravín, liekov, financujú ľuďom vyhnaným zo svojich domovov provizórne bývanie a vzdelávanie. Irackí kresťania sa chcú vrátiť domov na Ninivskú planinu, ale aj tam budú naďalej potrebovať pomoc dobrodincov.“