ACN v OSN: Situácia irackých kresťanov

Zástupca generálneho tajomníka Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (OSN) Mourad Wahba (na fotografii vľavo uprostred) pred niekoľkými dňami prijal predstaviteľov medzinárodnej pápežskej nadácie Aid to the Church in Need (ACN) a Kolumbových rytierov (KR), ktorí informovali OSN o situácii kresťanov a ďalších menšín na Ninivskej planine.

ACN a KR pri svojej návšteve OSN spoločne upozornili na pretrvávajúce ťažkosti, s ktorými zápasia kresťania pri návrate do svojich domovov. Zdôraznili najmä naliehavú potrebu jednotnej odpovede na zachovanie týchto minoritných komunít a ponúkli svoje odborné znalosti regiónu. ACN aj KR sú najväčšími podporovateľmi projektu návratu vnútorne vysídlených kresťanov späť na Ninivskú planinu. Od začiatku invázie ISIS v roku 2014 prispeli sumou 50 miliónov dolárov na humanitárnu pomoc a rekonštrukciu miest a obcí.

V rozmedzí rokov 2014 až 2018 vyčlenila ACN z peňazí získaných od darcov po celom svete 38 miliónov dolárov na núdzovú pomoc pre kresťanov vysídlených z Ninivskej planiny. Pred niekoľkými dňami schválila pápežská nadácia ACN ďalších 5 miliónov dolárov na rekonštrukciu 2 000 domov z približne 13 000 poškodených alebo zničených domov. Cieľom tejto rozšírenej pomoci je napomôcť návrat starobylej kresťanskej komunity do svojho pôvodného domova.

Mourad Wahba načrtol očakávané rozšírenie Rozvojového programu na Ninivskej planine slovami: „Uvedomujeme si potrebu väčšej spolupráce pri stabilizácii situácie na Ninivskej planine a potrebu podpory náboženskej rozmanitosti ako ochrany pred návratom ISIS.” Wahba tiež zdôraznil význam kresťanských a iných menšín na Blízkom východe a privítal väčšiu spoluprácu verejného a súkromného sektoru v Iraku.

Generálny sekretár ACN International Philipp Ozores (na fotografii vľavo) sa na toto stretnutie reagoval slovami:

„Vítame tak naliehavo potrebnú zvýšenú angažovanosť inštitúcií v riešení komplikovanej situácie kresťanov na Ninivskej planine. Až doteraz spočívala celá ťarcha na jednotlivých súkromných darcoch.“