Základné informácie o Ninivskej planine

 

Ninivská planina – región v Ninivskej gubernii na severe Iraku s rozlohou vyše 4 000 km². Najväčším mestom je Qaraqosh (Bakhdida).

Erbil – mesto v irackom Kurdistane, kde našlo dočasné útočisko približne 150 000 kresťanov a príslušníkov iných náboženských menšín, ktorí boli po invázii Ninivskej planiny teroristickou organizáciou ISIS nútení opustiť svoje domovy v priebehu niekoľkých augustových dní v roku 2014.

IDPs (internally displaced persons) – vnútorne vysídlené osoby, t.j. utečenci vysídlení v rámci svojej vlastnej krajiny.

Chaldejská katolícka cirkev – jedna z východných katolíckych cirkví, ktorá používa chaldejský (východosýrsky) obrad. Liturgickým jazykom je sýrčina – semitský jazyk odvodený od starobylej aramejčiny. Počiatky Cirkvi siahajú k apoštolovi Tomášovi. Patriarchom Chaldejskej katolíckej cirkvi je Louis Raphaël I Sako.

Sýrska katolícka cirkev – jedna z východných katolíckych cirkví antiochijskej tradície, ktorá používa západosýrsky obrad. Jej počiatky siahajú k Cirkvi v Antiochii, ktorá bola v 1. storočí založená apoštolom Petrom. Na čele Sýrskej katolíckej cirkvi stojí patriarcha so sídlom v libanonskom Bejrúte.

Sýrska ortodoxná cirkev – jedna zo samostatných orientálnych pravoslávnych cirkví. Spája sa s pôsobením apoštola Petra v Antiochii. V liturgii sa používa sýrsky a aramejský jazyk.

NRC (Nineveh Reconstruction Committee) – Komisia pre rekonštrukciu Ninive – komisia, ktorej cieľom je rekonštrukcia súkromných domov na Ninivskej planine. Deväťčlenný orgán je zložený zo šiestich členov zastupujúcich tri kresťanské cirkvi (Chaldejská katolícka cirkev, Sýrska katolícka cirkev a Sýrska ortodoxná cirkev) a z troch ďalších expertov (komunikácia, finančný manažment a reporting, interná koordinácia), s podporou miestnych architektov, inžinierov a stavebných firiem.

ACN – Aid to the Church in Need – nadácia pápežského práva, ktorá prostredníctvom svojich národných kancelárií v 23 krajinách sveta vrátane Slovenska podporuje kresťanov všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi – názov slovenskej kancelárie ACN – Aid to the Church in Need. Založená bola začiatkom roku 2017. Jej sídlo je v Bratislave.